Részlet az Alapszabályból

 

“4. Az EGY S ÉG Egyesület célja és feladatai:

4.1. Az egyesület annak a vonalát követi, ami az einsteini tudományos tény szerint a lélek az anyagnak legfinomabb energia rezgése, míg az anyag a léleknek legsűrűbb energia megnyilvánulása, és amit a kvantumfizika azóta igazolt. Valamint a pszichológia, mint tudomány által meghatározott gondolat, hogy a külső dolgok a belső okok feltételeként hatnak.

4.2 Célja és hitvallása:

4.2.1. A külvilág és önmagunk viszonyának „Rendbe” tétele érdekében az önismeret szervezése, terjesztése, melyhez legfőbb eszköz a Teremtő Önismeret módszer.

4.2.2. Az egyesület hitvallásként egy új jövőkép megvalósulását tűzi ki célul, melyben az egyedi egyén önmaga megismerésén keresztül, félelmeitől megválva, sorsát kezébe veszi és döntéseit felnőttként, felelősségének tudatában hozza meg. Ahogyan az egyén emelkedett tudatszinten változik, úgy változtat az őt körülvevő csoportjának, nemzetének sorsán. Az egyesület az emberiség lelki, szellemi fejlődéséhez ily módon járul hozzá.

4.2.3. Az egyesület célja és hitvallása a Teremtő Önismeret módszerre épül. A módszer alapja, hogy minden energia és rezgés. Az energia rezgésszint emelése – meditatív eszközökkel – az egyén számára önmaga valóságának megismerését teszi lehetővé. Felismerheti az eredendően magával hozott képességeket, hivatását, értékrendjét. A módszer lényege a lélek alkímiája, melynek segítségével a félelmek, azaz a régi megszokások, rögzülések, kényszerképzetek, pótcselekvések, a múlt blokkjai a szembesülés révén új teremtő erővé alakulnak. Az egyénben tudatosul szabad döntésének joga: vagy félelmeivel éli továbbra is életét, vagy az önmegismerésén keresztül felszabaduló új teremtő erővel indíthat egy új minőségű életet el.

4.3 Az Egyesület feladata:

4.3.1 A Teremtő Önismeret módszert, mint az önmegismerés egyik lehetséges eszközét megismertetni az emberekkel. Valamint azokat az irányzatokat, illetve eszközöket felkutatni, összefogni, amelyek az ember testi-lelki-szellemi egészségét, az egység megteremtését szolgálják.

4.3.2. Feladata még az egyénben tudatosítani, hogy energia rezgésszintjének emelésével képessé válik felismerni:

  1. az energiatörvényeket, ok-okozati összefüggéseket
  2. saját értékeit: tehetségét, hivatását, küldetését,
  3. egyedi, egyszeri és megismételhetetlenségét
  4. önmaga szerethetőségét, a szeretet egyetemességét.

4.3.3. Így az egyén felnyithatja a szemét a belső látásra, megnyithatja szívét a harmóniára, emelt rezgésszinten a belső hallásra és a valós értékrend visszaállítására.

4.3.4. Továbbá feladata még az új világ szemléletmód megismertetése, ahol már az anyag szolgálja azt a végtelen tehetséget, képességet, tudást, ami az ember sajátja.

 

* * *

HIVATALOS DOKUMENTUMOK

 

Határozatok tára

* * *

Az Egy s Ég Központ Egyesület 2016. évi végleges beszámolója:

 

* * *

Az Egy s Ég Központ Egyesület 2015. évi végleges beszámolója:

 

* * *

Az Egy s Ég Központ Egyesület 2014. évi végleges beszámolója:

 

* * *

Az Egy s Ég Központ Egyesület 2013. évi végleges beszámolója:

 

* * *

Az Egy s Ég Központ Egyesület 2012. évi végleges beszámolója: